Welkom

De Weide is een kleuter- en lagere school in Erpe die sinds 1973 ervaringsgericht projectonderwijs aanbiedt.

De grote betrokkenheid van zowel kinderen als ouders maakt De Weide als school uniek in de streek.

In De Weide mogen kinderen volop kind zijn. Kleinschaligheid en huiselijkheid zijn onze grootste troeven. Centraal in de opvoedingsmethode van De Weide staat het begrip ‘overleg’. Kinderen, onderwijzend personeel en ouders luisteren naar elkaar, gaan in dialoog en bepalen samen de regels en afspraken.We streven ernaar het beste naar boven te halen in elk kind. Enerzijds stimuleren we hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid, creativiteit en assertiviteit.

Anderzijds hechten we ook veel belang aan samenwerking, verdraagzaamheid, openheid, zorg voor elkaar en de omgeving. In kleine leefgroepen krijgen kinderen de kans om bijzonder efficiënt de leerstof tot zich te nemen. Ze leren enorm veel van elkaar en bovendien is er tijd en ruimte voor een persoonlijke aanpak.

In De Weide zijn niet alleen de kinderen enorm betrokken, ook de ouders spelen een belangrijke rol. Zij bepalen het beleid van de school en kunnen participeren aan het klas- en schoolleven.